Ämnen
Samhällsekonomi

De offentliga samfundens och hushållens finansiella nettotillgångar ökade under fjärde kvartalet 2022

meddelande | Finansräkenskaper 2022, 4:e kvartal

Enligt Statistikcentralen var de offentliga samfundens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, totalt 161,4 miljarder euro vid utgången av fjärde kvartalet 2022. De offentliga samfundens finansiella nettotillgångarna ökade med totalt 2,3 miljarder euro från föregående kvartal. Statförvaltningens finansiella nettotillgångar förbättrades för att dess finansiella tillgångar ökade mer än dess skulder. Hushållens finansiella nettotillgångar ökade i sin tur med 4.6 miljarder euro och uppgick således till 175,8 miljarder euro.

Viktiga punkter

  • De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade från föregående kvartal.
  • Statsförvaltningens skulder översteg dess tillgångar med 68,9 miljarder euro.
  • Hushållens skuldsättningsgrad sjönk med 0,4 procentenheter.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Hushållens finansiella tillgångar 2007Q4-2022Q4

Aktier och andelar som innehas av arbetspensionsanstalter 2007Q4-2022Q4

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revidering av sektorernas finansiella tillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

Revidering av sektorernas skulder jämfört med första publiceringen, mn euro

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Instrument
  • Debitorsektor
  • Sektor
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Debitorsektor
  • Instrument
  • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Roope Rahikka
överaktuarie
029 551 3338
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef