Ämnen
Samhällsekonomi

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i januari 2023 från året innan

meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2023, januari

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för januari 2023 med 1,4 procent från året innan. I januari ökade den säsongrensade produktionen med 0,8 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen ökade med 3 procent, förädlingen med ungefär 3 procent och tjänsterna med omkring 1 procent från januari 2022.

Huvudpunkter

  • Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade i januari med 1,4 % från året innan.
  • I januari ökade den säsongrensade produktionen med 0,8 % från föregående månad.
  • Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen ökade med 3 %, förädlingen med ungefär 3 % och tjänsterna med omkring 1 % från januari 2022.
  • Den arbetsdagskorrigerade produktionen för december 2022 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 0,4 procent (tidigare 0,2 %) från december året innan.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
15.03.2023

Förändring av volym i arbetsdagsrensad serie från föregående år, procent

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.03.2023

Revideringar i denna statistik

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Bransch
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Kosunen
överaktuarie
029 551 3613
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef