Dokumentation för statistiken Stenkolsförbrukning:

Dokumentation som var i kraft 14.8.2022

Statistikexperter

Aira Hast
överaktuarie
029 551 3394