Dokumentation för statistiken Kommunalval:

Dokumentation som var i kraft 16.8.2022

Statistikexperter

Sami Fredriksson
överaktuarie
029 551 2696