Dokumentation för statistiken Omsättningsestimat för storföretag:

Dokumentation som var i kraft 16.8.2022

Statistikexperter

Aki Niskanen
överaktuarie
029 551 2657