Ämnen
Hälsa och social trygghetSamhällsekonomi

Statistik över pensionstagarna i Finland

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistik över pensionstagarna i Finland innehåller uppgifter om samtliga arbets- och folkpensionstagare, nypensionerade och pensionernas genomsnittliga eurobelopp. Statistiken grundar sig på Pensionsskyddscentralens och FPA:s register. Uppgifterna publiceras en gång om året.

Producent:

Pensionsskyddscentralen
Folkpensionsanstalten