Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Produktionen av ägg

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över äggproduktion beskriver utvecklingen äggproduktionen per produktionssätt. Uppgifterna för statistiken inhämtas från äggpackerierna och de publiceras per kvartal.

Producent:

Naturresursinstitutet