Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeMiljö och natur

Utnyttjad jordbruksareal

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utnyttjad jordbruksareal innehåller uppgifter om odlingsarealen för de viktigaste grödorna, trädesåkrarna och den övriga jordbruksarealen i Finland. Uppgifterna publiceras två gånger som preliminära statistik och en slutlig statistik varje år.

Producent:

Naturresursinstitutet