Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskePriser och konsumtion

Producentpriset på fisk

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över producentpriset på fisk redogör för medelpriset som förstahandsuppköpare av fisk betalat fiskarna. Prisuppgifterna omfattar fisk som landats i hamnar i Finlands havsområde. Statistiken publiceras en gång om året. Dessutom publiceras producentpriserna på kvotareda firkarter kvartalsvis.

Producent:

Naturresursinstitutet