Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Utrikeshandeln med fisk

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utrikeshandeln med fisk innehåller information om mängderna och värdet av utrikeshandeln med fisk och fiskprodukter avsedda för förtäring och andra ändamål. Uppgifterna publiceras månatligen och årligen.

Producent:

Naturresursinstitutet