Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över jordbruks- och trädgårdsföretagens struktur innehåller uppgifter om antalet jordbruk, markanvändningen, den genomsnittliga odlingsarealen, produktionsinriktningen samt antalet jordbrukare och deras åldersstruktur. Statistiken sammanställs utgående från lantbruks- och trädgårdsföretagsregistret. Uppgifterna publiceras som en preliminär statistik och en slutlig statistik varje år.

Producent:

Naturresursinstitutet