Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Användningen av skörden på gårdarna

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över användning av skörden på gårdarna redovisar gårdarnas användning och lagring av spannmål (vete, korn, havre, råg) och potatis per skördeår. Uppgifterna publiceras en gång om året.

Producent:

Naturresursinstitutet