Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeMiljö och natur

Skogsskydd

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över skogsskydd omfattar information om lagstadgade skyddsområden, mångfaldsobjekt i ekonomiskogar samt skogar för naturvärdesskydd i Finland, indelade enligt landskap, markklass, skyddsklass och områdestyp. Statistiken publiceras ungefär vart tredje år.

Producent:

Naturresursinstitutet