Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeEnergi

Jordbrukets och trädgårdsodlingens energiförbrukning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över jordbrukets och trädgårdsodlingens energiförbrukning redovisar hur mycket energi som förbrukas inom jordbruket och trädgårdsodlingen. Statistiken innehåller uppgifter om energiförbrukningen inom jordbruket och trädgårdsodlingen enligt energikälla samt enligt förbrukningsmängden och energiinnehållet. Uppgifterna inhämtas med en förfrågan till gårdarna. Uppgifterna publiceras med 3–4 års intervall.

Producent:

Naturresursinstitutet