Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över annan företagsverksamhet i jordbruks- och trädgårdsföretag innehåller information om antalet flerbranschgårdar och näringsgrenarna, arbetskraften och arbetsmängden inom annan företagsverksamhet samt om omsättningen för annan företagsverksamhet. Uppgifterna inhämtas med en förfrågan till gårdarna och publiceras med 3–4 års intervall.

Producent:

Naturresursinstitutet