Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeEnergi

Energianvändningen av trä

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över energianvändningen av trä omfattar årsuppgifter om förbrukningen av fasta trädbränslen i värme- och kraftverk. Uppgifterna inhämtas från värme- och kraftverken. Uppgifterna publiceras som en preliminär statistik och en slutlig statistik varje år.

Producent:

Naturresursinstitutet