Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeEnergi

Virkesförbrukning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över virkesförbrukning innehåller uppgifter om virkesanvändningen i Finland. Uppgifterna inhämtas med förfrågningar till företag i branschen och publiceras som en preliminär statistik och en slutlig statistik varje år.

Producent:

Naturresursinstitutet