Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeMiljö och natur

Jakten

Finlands officiella statistik (FOS)
I statistiken över jakt redovisas antalet jägare och viltbytet per område samt mängden byteskött. Uppgifterna inhämtas med en förfrågan till de jägare som antecknats i jägarregistret (ett sampel). Uppgifterna publiceras årligen.

Producent:

Naturresursinstitutet