tk-icons
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Suomessa on noin 700 000 koiraa

9.4.2018
Tuomas Parikka

Tilastokeskus julkaisi kulutustutkimuksen ennakkotietoja syksyllä 2016. Osana julkistusta kerrottiin arvio koirien määrästä Suomessa.

Tutkimuksen aineistoa kerätään kokonaisen kalenterivuoden ajan, ja tuolloin aineistonkeruu oli vasta puolivälissä. Puolikkaan otoksen perusteella koirien määrä näytti lisääntyneen hyvin nopeasti – neljän vuoden aikana 630 000:sta 800 000:een.

Kulutustutkimuksen lopullisen aineiston valossa aivan näin suurta kasvu ei kuitenkaan ole. Sen perusteella Suomessa on 700 000 koiraa, eli kasvua neljän vuoden takaiseen tilanteeseen on 11 prosenttia.

Luvun tarkentuminen reilusti pienemmäksi johtuu siitä, että alkuvuonna otokseen oli osunut huomattavasti suurempi osuus koiratalouksia kuin loppuvuonna. Kulutustilaston lopullisissa luvuissa ajallinen vaihtelu huomioidaan painotuksessa, mutta tiedonkeruun ollessa vasta puolessavälissä näin ei voitu tehdä.

Lemmikkitalouksien iso määrä alkuvuoden tiedonkeruun otoksessa johti näin ollen selkeästi lopullisista tuloksista poikkeavaan koirien lukumäärään. Tämä voi tuntua mielenkiintoiselta tai jopa erikoiselta sattumalta. On kuitenkin täysin normaalia, että luku tarkentuu tiedonkeruun valmistuessa.

Kulutustutkimuksen sivut

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Kommentit

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
22.5.2019
Kristiina Aalto

Miehet käyttävät rahaa ruokaan sekä kokonaisuudessaan että ulkona syömiseen ja eineksiin selvästi enemmän kuin naiset. Ravintola-aterioihin kului yksin asuvilla miehillä keskimäärin 28 euroa kuukaudessa vuonna 2016. Naisilla vastaava summa oli 18 euroa.

Artikkeli
28.8.2018
Juha Nurmela, Tuomas Parikka

Vuonna 1966 elintarvikkeet, asuminen ja liikenne söivät kotitalouksien kulutusmenoista 73 prosenttia. Viidenkymmenen vuoden jälkeen niiden osuus oli yhä 68 prosenttia. Liikkumavara muihin kulutuskohteisiin on jäänyt pieneksi.

Artikkeli
14.3.2018
Juha Nurmela

Muutosten samankaltaisuus hämmästyttää, kirjoittaa Kulutustutkimuksen vetäjä Juha Nurmela. Kolmen vuosikymmenen trendit kulutuksessa ovat samanlaisia tulojen suuruudesta riippumatta.

Artikkeli
27.4.2016
Mira Kajantie

Julkisilla hyvinvointipalveluilla on keskeinen merkitys kotitalouksien toimeentulon ja kulutus­edellytysten kannalta. Toisin kuin Britanniassa Suomessa palveluita käytetään tasaisemmin kaikissa tuloluokissa.

Artikkeli
6.10.2015
Kristiina Aalto, Juha Nurmela

Suomalaisten ruokatottumukset ovat muuttuneet 1980-luvulta tähän päivään. Vaikka korkea­koulutetut ovat olleet muutosten airueita, emme kuitenkaan ole ruoka­kulttuuriltamme kahden kerroksen väkeä.