tk-icons
Sivuston näkymät

Kuntasektorin lääkärien ansiot ihmetyttävät – selityksenä erikoistuvat lääkärit

22.5.2019
Kuva: Kari Likonen

Tilastokeskus julkisti 2.5.2019 vuoden 2018 kuntasektorin palkkatiedot. Julkistetut yleislääkärien ja erikoislääkärien ansiot ovat herättäneet ihmetystä, sillä tilaston mukaan yleislääkärien ansiot olivat suuremmat kuin yli- ja erikoislääkärien.

Kokoaikaisten yleislääkärien säännöllisen työajan mediaaniansiot vuonna 2018 olivat kuntasektorilla 6 212 euroa ja ylilääkärien ja erikoislääkärien 5 925 euroa kuukaudessa.

Selitys ansioiden eroihin löytyy ammattien luokittelusta.

Tilastokeskus käyttää kansainväliseen ISCO-luokituksen perustuvaa ammattiluokitusta. Yli- ja erikoislääkärien kanssa samaan luokkaan määritellään myös erikoistuvat lääkärit. Ammattien luokittelussa noudatetaan ILOn ohjeistusta. Sen mukaan harjoittelijat luokitellaan siihen ammattiin, johon harjoittelu liittyy. Tämä luokittelukäytäntö on palkkatilastojen näkökulmasta hieman hankala.

Tilastokeskus kerää kunnilta palkkatiedot Kevan ammattinimikkeistöllä, ja tietoja julkistetaan nimikkeistön mukaan StatFin-tietokantatauluissa. Käytössä olevia Kevan ammattinimikkeitä on noin 8 000. Täysin samassa ammatissa toimiville on nimikkeistössä useita eri koodeja. Kevan nimikkeistöstä löytyy lääkäreille yli 250 eri nimikettä.

Koska palkkatilastoinnissa on huomioitava sekä tietosuoja, riittävä määrä havaintoja että tietojen käytettävyys, käytetään pääsääntöisesti Tilastokeskuksen ammattiluokitusta.

Sekä aineiston käsittelyn että tietojen julkistamisen näkökulmasta on hankalaa, jos lähtöaineisossa olevat koodistot rönsyilevät. Suurimmalla osalla lääkäreistä on onneksi joku yleisesti käytössä oleva ammattinimike, jolloin tietoja voidaan julkistaa Kevan nimikkeistön mukaisesti. Noin 300 lääkärille on ilmoitettu joku harvemmin käytössä oleva koodi, jolloin palkkatietoja ei voida julkaista Kevan ammattinimikkeistön mukaisina.

Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (Ammattiluokitus 2010) mukaisissa tiedoissa ovat puolestaan kaikki lääkärit määriteltynä joko ammattiluokkaan ’2211 yleislääkärit’ tai ’2212 ylilääkärit ja erikoislääkärit’.

Yleislääkärit ovat pääsääntöisesti terveyskeskuslääkäreitä, mutta mukana on myös työterveyslääkäreitä ja lääkäri-nimikkeelle ilmoitettuja henkilöitä. Ylilääkärit ja erikoislääkärit -luokkaan määritellään mukaan erikoistuvat lääkärit, osastonlääkärit, osastonylilääkärit jne.

Erikoistuvien hammaslääkärien osalta tilanne on sama kuin lääkäreillä. Erikoistuvat hammaslääkärit luokitellaan Tilastokeskuksen ammattikoodille ’2261 hammaslääkärit’.

Lääkärien ansioiden tarkastelu Kevan ammattinimikkeistön perusteella havainnollistaa erikoistuvien lääkärien huomattavasti pienemmät ansiot (Kuvio). Kevan luokituksen mukaiset tiedot löytyvät tietokantataulusta.

Kuvio. Kuntasektorin kokoaikaisten lääkärien säännöllisen työajan mediaaniansiot vuonna 2018 Kevan ammattinimikkeistön mukaan (havaintojen lukumäärä suluissa), euroa
Kuvio: Kuntasektorin kokoaikaisten lääkärien säännöllisen työajan mediaaniansiot vuonna 2018 Kevan ammattinimikkeistön mukaan (havaintojen lukumäärä suluissa)
Lähde: Tilastokeskus, kuntasektorin palkat

Kuntasektorin palkkatilasto laaditaan vuosittain kaikkien kuntien ja kuntayhtymien toimittamasta työsuhdeaineistosta. Aineisto sisältää tiedot henkilöiden ansioista yksittäisten palkkatekijöiden tarkkuudella. Kuntasektorin palkkatietoja käytetään tilastointi- ja tutkimuskäytössä, ja tällöin aineisto sisältää Kevan koodit kuten myös ansiot eriteltyinä palkkatekijöihin.

Tilastokeskuksen palkkatilastoissa käytetty säännöllisen työajan ansion käsite sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut.

Kirjoittaja työskentelee yliaktuaarina Yritystilastot-yksikössä ja vastaa kuntasektorin palkkatilastosta.

Tilaa Tieto&trendit-juttukooste sähköpostiisi

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Kommentit

Lue samasta aiheesta:

Blogi
6.9.2019
Sampo Pehkonen

Vuoden 2018 palkkarakennetilastoon on tehty palkansaajien tuntiansiolaskentaan muutos, jonka sivutuotteena keskimääräiset ansiot laskevat etenkin miesvaltaisilla aloilla. Sen johdosta EU-määritelmän mukainen sukupuolten välinen palkkaero supistuu 0,7 prosenttiyksikköä.

Blogi
13.3.2019
Elina Mikkelä

Henkilön työtehtävää kuvaava ammattinimike, toimipaikka tai palkanmuodostuksen erittelyt ovat Tulorekisterissä vapaaehtoisesti toimitettavia tietoja. Jos tiedot puuttuvat, Tilasto­keskus joutuu ylläpitämään yrityksille omia, rinnakkaisia tiedonkeruita.

Blogi
5.1.2018
Sampo Pehkonen

Vuosi on vaihtunut, mutta asiat toistuvat: talvi­sää on etelässä surkea ja palkka­eroista puhutaan. Ja kuten lämpö­tila, naisten ja miesten välinen palkka­ero tuntuu sahaavan edes­takaisin.

Artikkeli
4.10.2017
Heli Udd

Teollisuudessa työskentelevillä on säännönmukaisesti korkeammat ansiot kuin palvelualoilla. Vuonna 2016 palvelualoilla ansaittiin keskimäärin 17 prosenttia vähemmän kuin teollisuudessa. Palvelualojen mediaaniansiot olivat 2 978 euroa ja teollisuudessa 3 577 euroa kuukaudessa. Suurin osa eroista johtuu erilaisesta koulutus- ja ammattirakenteesta. Vertailutiedot koskevat kuukausipalkkaisia palkansaajia.

Blogi
15.6.2017
Suvi Kivi

”Älkää naurattako, kuka näitä tilastoja tekee, vaimo valtiolla siivoojana jo 17v, kuukausi­palkka 1750€/kk, työaika 37,5h/vko.” kommentoi nimi­merkki Siivoojan mies Ilta-Sanomien julkaisemaa juttua 4.5.2017.

Artikkeli
7.12.2016
Jaana Huhta

SOTE- ja maakunta­uudistuksen myötä suuri määrä kuntien työntekijöitä siirtyy maakuntiin. Siirtymän seurauksena kuntien ja maakuntien tehtävät sekä niiden henkilöstö­rakenteet muuttuvat merkittävästi. Kunnat keskittyvät sivistys­tehtäviin, maakunnat terveyteen ja sosiaali­toimeen.