Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Tarkempi kuva tulevaisuudesta – tehdään se yhdessä

18.10.2019
Twitterissä: @mrsbruun ‏
Kuva: Kari Likonen

Viime syksynä peurapassissa istuessani mietin, miten paljain silmin en erottanut edes horisonttia mutta erinomaisilla kiikareilla pystyin tunnistamaan eläimet hämärässä. Syksyn edetessä kaipasin entistä tarkempaa näkymää myös tietotoimijan tulevaisuuteen.

Vuosikymmenen vaihtuessa yhteiskunnan tietotoimijoilta kysytään yhteistä tarkkanäköisyyttä uusien ja tulevien vaatimusten edessä. Asiakasodotukset ovat muuttuneet. Tietojen käyttäjät tarvitsevat tietoa ja tilastoja yhteiskunnassa pinnalla olevista aiheista ja ilmiöistä käyttämiään kanavia pitkin – ja nopeasti. Yhteiskunnallisessa keskustelussa tarvitaan asiantuntijoita, jotka osaavat faktat ja pystyvät valottamaan taustoja.

Myös muut yhteiskunnan muutosvoimat vaikuttavat Tilastokeskukseen kuten muuhunkin julkiseen hallintoon.

Teknologinen kehitys ja digitalisaatio mahdollistavat uudenlaisia ja aiempaa ketterämpiä toimintatapoja vanhojen toimintamallien tilalle. Syntyy uusia tietolähteitä, ja tietoalalla toimivien roolit muuttuvat. Tavoitteet saavuttaaksemme teemme yhä enemmän yhdessä toistemme osaamista hyödyntäen. Nämä kaikki teemat kostettavat olennaisesti myös organisaatiota, jonka asiantuntijoiden työruuduilla kulkee päivittäin valtava määrä tietoja. 

Tilastokeskuksen perustehtävänä on tuoda luotettava ja ajantasainen tieto asiakkaiden hyödyksi ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Haluamme toiminnallamme tukea yhteiskuntaa, jossa toiminta ja päätökset perustuvat entistä useammin faktatietoon.

Perinteisesti asiantuntijamme eivät ole olleet esillä erityisen laajasti, vaan olemme luottaneet lukujen voimaan. Tulevaisuudessa aiomme toimia toisin. Pyrimme jatkossa hoitamaan perustehtäväämme niin, että tarjoamme asiakkaillemme vaikuttavaa tietoa ja ymmärrystä uusia ilmiöitä ja tarpeita ennakoiden.

Yhteiskunnan nopea muutos haastaa tilastojen tekijät yhteiskunnan kuvaajana. Perinteisten tilastointikohteiden rinnalle nousee uusia ilmiöitä, joita kuvatakseen tietoa pitää yhdistää ja jalostaa uudella tavalla – myös yli organisaatiorajojen.

Tavoitteet saavuttaaksemme meidän tilastokeskuslaisten on myös uudistettava toimintatapaamme.

Haluamme olla aktiivinen kumppani erilaisissa yhteisten tavoitteiden eteen työskentelevissä yhteiskunnallisissa verkostoissa ja ekosysteemeissä. Haluamme olla mukana rakentamassa toimijoiden joukkoa, joka yhdessä mahdollistaa yhteiskunnan tietovarantojen tehokkaan ja eettisen käytön. Ajattelemme, että monimutkaisessa ja vaikeasti ennakoitavassa yhteiskunnassa toimintakulttuurimme tulee olla avoin ja kannustaa kokeiluihin.

Tilastovirastot tekevät tiivistä yhteistyötä myös kansainvälisesti, ja samansuuntaisia uudistuksia on vireillä myös Suomelle läheisissä kollegavirastoissa, kuten esimerkiksi Virossa, Hollannissa ja Kanadassa.

Vastataksemme yhteiskunnallisiin muutoksiin ja saavuttaaksemme strategiset tavoitteemme käynnistämme Tilastokeskuksessa koko organisaatiota koskevan organisaatio- ja toimintamallien uudistamisen.

Johtajajahti on alkanut. Katsotaan pitkälle ja tehdään yhdessä Suomesta tiedon eettisen käytön ja hyödyntämisen huippumaa ja edelläkävijä Euroopassa.

 

Marjo Bruun on Tilastokeskuksen pääjohtaja.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
1.7.2022
Sirkku Hiltunen

Suomi lukuina 2022 -julkaisujen kesä alkoi tänä vuonna vauhdikkaasti: uunituoreet taskutilastot olivat jo kesäkuun alussa mukana juhlistamassa Tutkitun tiedon teemavuotta Heurekassa. Taskuun menevään julkaisuun on jälleen kerran koottu mielenkiintoisia tilastolukuja – vanhimmat lähes 300 vuoden takaa. Lue blogista toimittajan poiminnat.

Blogi
9.6.2022
Anna Pärnänen

Suuri määrä eri mittareita kertoo monenlaista tarinaa lasten tilanteesta Suomessa, mutta tieto on hajallaan. Tilastokeskus suunnittelee lapsia ja nuoria koskevaa tietoa kokoavan portaalin – paitsi helpottaakseen tiedon käytettävyyttä myös palvellakseen kansallisen lapsistrategian toteutusta.

Blogi
7.3.2022
Leena Storgårds

YK:n tilastotoimen laatimat tilastotyön perus­periaatteet täyttävät tänä vuonna 30 vuotta. Vuosien saatossa niiden merkitys on vahvistunut yhteiskunnassa. Perus­periaatteet luovat hyvän perustan tietojen hallinnalle ja jakamiselle erityisesti julkisella sektorilla.

Blogi
28.2.2022
Outi Ahti-Miettinen

YK:n virallisen tilaston periaatteet ohjeistavat tilastoviranomaisia kertomaan tarkasti, miten tilastot on laadittu. Periaatteen avulla voidaan arvioida myös muun yhteiskunnassa syntyvän tiedon luotettavuutta. 

Blogi
4.2.2022
Juho Keva

Saamelaisista voisi tuottaa helposti monin tavoin käyttö­kelpoista tilastotietoa olemassa olevista lähteistä, muistuttaa Juho Keva saamelaisten kansallis­päivän kunniaksi. Hän laskee, että saamelaisten määrä saamelais­alueen ulkopuolisessa Suomessa on huomattavasti korkeampi kuin kielitaustan perusteella päästään tarkastelemaan.

Blogi
24.1.2022
Anna Mustonen

Finnveran vientitakuut ja erityistakaukset esitetään jatkossa valtion takauskannan sijaan erillisessä, lakisääteisille takauksille varatussa kohdassa julkisyhteisöjen vastuiden julkaisussa. Muutoksen myötä Suomen valtion takausten vertailtavuus muihin EU-maihin paranee.

tk-icons