tk-icons
Sivuston näkymät

Lainajohtajana Tilastokeskuksessa – päivääkään en vaihtaisi pois

8.1.2020
Twitterissä: @MarjaRantala
Kuva: Kari Likonen

Johtajakiertoni Tilastokeskuksessa on toivottavasti rohkaiseva esimerkki valtionhallinnon johtajien liikkuvuudesta ja henkilökierrosta kumppanivirastossa. Kokemukseni vajaan vuoden pestistä Tilastokeskuksen ns. lainajohtajana ovat pelkästään positiivisia.

Vierailevan johtajan kutsuminen mukaan Tilastokeskuksen strategiseen uudistumiseen oli rohkea ja edistyksellinen päätös. Uskon, että olen tuonut Tilastokeskuksen johtamiseen ja johtamismallin kehittämiseen uusia näkökulmia ja uudenlaista ajattelua.

Erityisesti muutosten johtaminen, yhdessä johtaminen ja luottamukseen perustuva johtaminen korostuivat. Olen kiitollinen, että Maanmittauslaitos antoi mahdollisuuden työskentelyyni kumppanivirastossa uuden strategian toimeenpanossa. 

Sain tehtäväkierrossa työskennellä strategisen kehittymisen ja uudistumisen näköalapaikalla. Kokemukseni Tilastokeskuksen määräaikaisena kehitysjohtajana vahvisti tarvetta ja uskoa entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja myös johtajien kiertoon.

Samalla vahvistui uskoni organisaation omaan, pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen. Ulkopuolinen muutosjohtaja voi tuoda uusia näkemyksiä ja ravistella totuttuja ajatuskulkuja ja toimintamalleja. Todellinen kulttuurin muutos ja kehittyminen vaativat yhteistyötä, pitkäjänteisyyttä ja yhteistä ymmärrystä muutoksen tarpeellisuudesta.

Kahden viraston johtamismallien, toimintatapojen ja -kulttuureiden vertaiskehittäminen hyödyttää molempia osapuolia. Virastojen yhteistyön piiriä on hyvä laajentaa edelleen.

Uudistuksissa tarvitaan muutosta tukevat rakenteet ja systemaattista otetta muutosprojektien läpiviennissä. Maanmittauslaitoksen vahva perinne toteuttaa strategiset muutokset projekteina auttoi minua myös Tilastokeskuksen muutoksen tukemisessa.

Strategiseen uudistumiseen liittyvän yhteistyön lisäksi tuomisena Maanmittauslaitokseen on mm. Tilastokeskuksen vahvan viestintäkulttuurin malli. Tilastokeskuksessa löytyi kiinnostusta Maanmittauslaitoksen joustavaan ja moderniin työaikamalliin sekä talouden ja toiminnan seurannan ja suunnittelun välineisiin ja käytäntöihin.  

Johtaminen on ennen kaikkea mahdollistamista. Käsitykseni vahvistui johtajakiertoni aikana. Johtamiseni toisessa virastossa perustui vahvaan luottamukseen Tilastokeskuksen asiantuntijoihin ja toimivaan yhteistyöhön johtajakollegoiden kanssa.

Tilastokeskuksen lainajohtajana sain monipuolisuutta omaan johtamiskokemukseeni mm. eri hallinnonalojen tulosohjauksesta ja laajennettua tärkeitä sidosryhmäverkostojani. Sain myös kokeilla arjessa ja käytännön palvelutuotannossa, miten Maanmittauslaitoksen tietovarantojen laatu, rajapinnat ja muut palvelut toimivat, kun niitä halutaan hyödyntää uudenlaisissa tarkoituksissa ns. toisiokäytössä.

Marja Rantala työskentelee ylijohtajana Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksessa Mitpassa. Hän työskenteli tehtäväkierrossa Tilastokeskuksessa vuonna 2019.

Tilaa Tieto&trendit-juttukooste sähköpostiisi

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Kommentit

Lue samasta aiheesta:

Blogi
18.10.2019
Marjo Bruun

Katsotaan yhdessä pitkälle ja tehdään Suomesta tiedon eettisen käytön ja hyödyntämisen huippumaa ja edelläkävijä Euroopassa, kirjoittaa pääjohtaja Marjo Bruun käynnistäessään Tilastokeskuksen organisaatio- ja toimintamallien kokonaisvaltaisen uudistuksen.

Blogi
20.10.2015
Jouni Kotkavuori

Ensimmäisenä Suomea koskevana virallisena tilastona pidetään vuoden 1749 väestö­tilastoa. Mutta silloin Suomi oli vain Ruotsin maakunta. Venäjän vallan ajalla Suomi sai valtiollisen, uskonnollisen ja kielellisen erityis­aseman, mikä korosti juuri Suomea kuvaavan tilaston merkitystä.

Blogi
23.6.2015
Jouni Kotkavuori

Ruotsin valtakunnan osana Suomella on maailman pisimmät perinteet tilastotoimessa. Jo vuonna 1734 kuningas velvoitti maaherrat antamaan ennen valtiopäivien alkamista kertomuksen lääninsä tilasta ja tekemään selkoa ”asukkaiden lisääntymisestä ja vähentymisestä”.