tk-icons
Sivuston näkymät

Kristian Taskinen

Artikkeli
4.7.2017
Kristian Taskinen

The description of global value chains advances as international statistical projects are completed. According to the preliminary results of the OECD and WTO’s joint initiative TiVA (Trade in Value Added), Finland's dependency on international trade does not differ much from other OECD countries.

Artikkeli
14.6.2017
Kristian Taskinen

Globaalien arvoketjujen kuvaus edistyy kansain­välisten tilasto­hankkeiden valmistuessa. OECD:n ja WTO:n yhteis­hankkeen TiVA:n (Trade in Value Added) alustavien tulosten mukaan Suomen riippuvuus ulkomaan­kaupasta ei poikkea suuresti muista OECD-maista.

Blogi
18.11.2016
Kristian Taskinen

Globalisaatio ilmiönä ei ole mitenkään uusi, mutta sen kuvaaminen tilastojen avulla käy yhä vaikeammaksi ja tarpeellisemmaksi ilmiön voimistuessa ja saadessa yhä uusia ilmentymiä.