Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.5.2012

Antalet inhemska adoptioner sjönk något år 2011

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet adoptioner i Finland till 465 år 2011, vilket är 20 färre än året innan. Särskilt de inhemska adoptionerna minskade, de uppgick till 253, dvs. 40 färre än året innan. Av adoptionerna minskade särskilt interna adoptioner i registrerade partnerskap, deras antal var 90 i fjol. År 2010 var antalet interna adoptioner 122 och året innan 15.

Adoptioner av Finlandsfödda till Finland 1987–2011

Adoptioner av Finlandsfödda till Finland 1987–2011

År 2011 var antalet flickor 211 och antalet pojkar 254 av alla adopterade i Finland. Största delen av de adopterade var små barn, eftersom 285 var under 5 år. Bland de adopterade var 78 över 18 år. När ett barn adopterades från utlandet var barnet sällan över 10 år. Vid inhemska adoptioner var antalet adopterade över 18 år relativt stort, deras antal var 74 personer.

Under år 2011 adopterades 212 utrikesfödda barn till Finland, vilket var 20 fler än år 2010. Av de barn som adopterades till Finland var flest barn födda i Sydafrika och Kina, dvs. 46 respektive 42 barn. Tredje mest barn adopterades från Ryssland, där 37 av de adopterade barnen var födda. År 2010 adopterades flest barn till Finland från Sydafrika och Thailand.

Av adoptionerna från utlandet var det två adoptivföräldrar som adopterade i fyra femtedelar av fallen, av adoptionerna av barn födda i Finland var det en femtedel. Vid inhemska adoptioner med två föräldrar var adoptivfadern vanligen 35–39 år och vid motsvarande adoptioner från utlandet var adoptivfadern 40–44 år.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 31.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2011/adopt_2011_2012-05-31_tie_001_sv.html