Figurbilaga 1. Adoptioner av utrikesfödda barn efter födelseland 2012

Figurbilaga 1. Adoptioner av utrikesfödda barn efter födelseland 2012

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 31.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2012, Figurbilaga 1. Adoptioner av utrikesfödda barn efter födelseland 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2012/adopt_2012_2013-05-31_kuv_001_sv.html