Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.5.2014

Antalet utländska adoptioner minskade år 2013

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet adoptioner i Finland år 2013 till 459, vilket är sju färre än året innan. Antalet inhemska adoptioner ökade något. Deras antal uppgick till 292, trettio fler än året innan.

Adoptioner år 1987–2013

Adoptioner år 1987–2013
Lag om registrerat partnerskap ändrades 2009.

Av alla adopterade i Finland år 2013 var 222 flickor och 232 pojkar. Största delen av de adopterade var små barn. Bland de adopterade var 269 under 5 år och 94 var över 18 år. När det gäller barn som adopterades från utlandet var barnet sällan äldre än 10 år. Vid inhemska adoptioner uppgick antalet adopterade över 18 år till 87. De interna adoptionerna inom registrerade partnerskap ökade i fjol med tio och uppgick till 101.

Under år 2013 adopterades 167 utrikesfödda barn till Finland, vilket är 41 färre än år 2012. Bland de barn som adopterades till Finland var flest adopterade födda i Kina och Sydafrika. dvs. 45 barn i Kina och 33 i Sydafrika. Merparten av de barn som adopterades från Kina var pojkar. Tredje flest barn adopterades från Ryssland, där 19 av de adopterade barnen var födda. Också år 2012 adopterades flest barn till Finland från Kina.

Vid adoptionerna från utlandet adopterades barnen i fyra femtedelar av fallen av två föräldrar. I drygt en tredjedel av adoptionerna av barn födda i Finland hade barnen två adoptivföräldrar, då man inte beaktar interna adoptioner i registrerade partnerskap. Vid utländska adoptioner med två föräldrar var adoptivfadern och -modern oftast i åldern 40–44 år.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401 (9.6.2014 => 029 551 3401)

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 28.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2013/adopt_2013_2014-05-28_tie_001_sv.html