Figurbilaga 1. Adoptioner av utrikesfödda barn efter födelseland 2014

Figurbilaga 1. Adoptioner av utrikesfödda barn efter födelseland 2014

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 17.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2014, Figurbilaga 1. Adoptioner av utrikesfödda barn efter födelseland 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2014/adopt_2014_2015-06-17_kuv_001_sv.html