Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Adoptioner efter barnets ålder och födelseort 2010–2017

Födelseort Barnets
ålder
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alla Åldersklasser,
totalt
485 465 466 459 445 407 355 396
0 - 4 291 285 271 269 259 236 182 226
5 - 9 90 59 75 67 59 47 47 42
10 - 19 39 54 48 40 47 44 37 46
20 - 39 42 54 59 56 61 61 68 66
40 - 23 13 13 27 19 19 21 16
Finland Åldersklasser,
totalt
293 253 258 292 284 284 282 292
0 - 4 145 118 124 152 147 155 142 164
5 - 9 58 28 39 34 29 21 23 20
10 - 19 32 44 31 28 36 32 31 29
20 - 39 36 50 51 52 53 58 65 63
40 - 22 13 13 26 19 18 21 16
Utlandet Åldersklasser,
totalt
192 212 208 167 161 123 73 104
0 - 4 146 167 147 117 112 81 40 62
5 - 9 32 31 36 33 30 26 24 22
10 - 19 7 10 17 12 11 12 6 17
20 - 39 6 4 8 4 8 3 3 3
40 - 1 - - 1 - 1 - -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2017, Tabellbilaga 1. Adoptioner efter barnets ålder och födelseort 2010–2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2017/adopt_2017_2018-08-23_tau_001_sv.html