Tabellbilaga 1. Adoptioner efter barnets ålder och födelseort 2015–2019

Födelseort Ålder 2015 2016 2017 2018 2019
Alla Åldersklasser,
totalt
407 355 396 404 370
0 - 4 236 182 226 202 204
5 - 9 47 47 42 34 32
10 - 19 44 37 46 61 50
20 - 39 61 68 66 81 59
40 - 19 21 16 26 25
Finland Åldersklasser,
totalt
284 282 292 309 291
0 - 4 155 142 164 146 154
5 - 9 21 23 20 22 21
10 - 19 32 31 29 42 38
20 - 39 58 65 63 73 53
40 - 18 21 16 26 25
Utlandet Åldersklasser,
totalt
123 73 104 95 79
0 - 4 81 40 62 56 50
5 - 9 26 24 22 12 11
10 - 19 12 6 17 19 12
20 - 39 3 3 3 8 6
40 - 1 - - - -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2019, Tabellbilaga 1. Adoptioner efter barnets ålder och födelseort 2015–2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2019/adopt_2019_2020-08-20_tau_001_sv.html