Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.1.2011

Kulttuuriosallistuminen on lisääntynyt 2000-luvulla

Kulttuuritilaisuuksissa käyminen on lisääntynyt 2000-luvulla, ja väestöryhmien väliset erot ovat tasoittuneet. 10 vuotta täyttäneestä väestöstä kulttuuritilaisuuksissa käyvien osuus on viimeisen 10 vuoden aikana kasvanut 76 prosentista 83 prosenttiin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen vuoden 2009 ajankäyttötutkimuksen tuloksista.

Kulttuuritilaisuuksissa käyminen 12 kuukauden aikana 1999– 2009, 10 vuotta täyttänyt väestö, %

Kulttuuritilaisuuksissa käyminen 12 kuukauden aikana 1999– 2009, 10 vuotta täyttänyt väestö, %

Suosituimmat kulttuuritilaisuudet ovat elokuvat ja konsertit. Konserteissa kävijöiden osuus on viimeisen 10 vuoden aikana lisääntynyt 37 prosentista 50 prosenttiin. Elokuvissa kävijöiden osuus on pysynyt suunnilleen samana. Elokuvissa oli käynyt puolet 10 vuotta täyttäneestä väestöstä tutkimusta edeltäneen vuoden aikana.

Kulttuuriharrastukset 1999 ja 2009, 10 vuotta täyttänyt väestö, %

Kulttuuriharrastukset 1999 ja 2009, 10 vuotta täyttänyt väestö, %

Valokuvaus on suosituin kulttuuriharrastus, ja valokuvausta harrastavien osuus on viimeisen 10 vuoden aikana kasvanut voimakkaasti. Soittamista, kuvataiteita ja kirjoittamista harrastavien osuus on pysynyt samana.

Naiset käyvät kulttuuritilaisuuksissa enemmän kuin miehet, ja heillä on myös enemmän kulttuuriharrastuksia. Yleisintä kulttuuritilaisuuksissa käyminen ja kulttuuriharrastukset ovat lapsilla ja nuorilla. 10–14-vuotiailla on luovia taideharrastuksia enemmän nyt kuin 10 vuotta sitten.

Väestöryhmien väliset erot kulttuuriosallistumisessa ovat kaventuneet. Vaikka ylemmät toimihenkilöt käyvät kulttuuritilaisuuksissa enemmän kuin muut sosioekonomiset ryhmät ja heillä on myös eniten kulttuuriharrastuksia, he eivät kuitenkaan ole viimeisen 10 vuoden aikana lisänneet kulttuurin harrastamista. Sen sijaan maatalousyrittäjät, muut yrittäjät, tuotantotyöntekijät sekä jakelu- ja palvelutyöntekijät käyvät kulttuuritilaisuuksissa enemmän nyt kuin 10 vuotta sitten. He ovat myös lisänneet kulttuurin harrastamista.


Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi (09) 1734 2946, Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, ajankaytto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (467,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5639. Kulttuuriharrastukset 1981 - 2009 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akay/2009/01/akay_2009_01_2011-01-27_tie_001_fi.html