Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.1.2011

Kulturdeltagandet har ökat under 2000-talet

Deltagandet i olika kulturella evenemang har ökat under 2000-talet och skillnaderna mellan befolkningsgrupperna har jämnats ut. Bland den del av befolkningen som fyllt 10 år har andelen deltagare i kulturella evenemang ökat från 76 procent till 83 procent under de senaste 10 åren. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens resultat från undersökningen om tidsanvändning år 2009.

Deltagande i kulturella evenemang under 12 månader 1999 och 2009, befolkning som fyllt 10 år, %

Deltagande i kulturella evenemang under 12 månader 1999 och 2009, befolkning som fyllt 10 år, %

De mest populära kulturella evenemangen är filmer och konserter. Andelen konsertbesökare har ökat från 37 procent till 50 procent under de senaste 10 åren. Andelen biobesökare har hållits på ungefär samma nivå som tidigare. Hälften av den befolkning som fyllt 10 år hade varit på bio under året före undersökningen.

Kulturutövande 1999 och 2009, befolkning som fyllt 10 år, %

Kulturutövande 1999 och 2009, befolkning som fyllt 10 år, %

Fotografering är det mest populära kulturintresset. Andelen personer med fotografering som hobby har ökat kraftigt under de senaste 10 åren. Däremot har andelen personer med musik, bildkonst och skrivande som hobby legat på oförändrad nivå.

Kvinnorna besöker kulturella evenemang mer än män och de har också fler kulturintressen. Vanligast är deltagandet i kulturella evenemang och kulturutövandet bland barn och unga. Unga i åldern 10–14 år har fler kreativa konstintressen nu än för 10 år sedan.

Skillnaderna mellan befolkningsgrupperna har minskat när det gäller kulturdeltagandet. Fastän högre tjänstemän oftare besöker kulturella evenemang och har flest kulturintressen jämfört med övriga socioekonomiska grupper, har deras kulturutövande ändå inte ökat under de senaste 10 åren. Däremot besöker lantbruksföretagare, övriga företagare, produktionsarbetare samt distributions- och servicepersonal oftare kulturella evenemang nu än för 10 år sedan. De har också ökat sitt utövande av kultur.


Källa: Undersökning om tidsanvändning 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Hanifi (09) 1734 2946, Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, ajankaytto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 27.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tidsanvändning [e-publikation].
Kulturintressen 1981 - 2009 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akay/2009/01/akay_2009_01_2011-01-27_tie_001_sv.html