Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Johdanto

Julkaisussa tarkastellaan suomalaisten ajankäyttöä syksyllä ja siinä tapahtuneita muutoksia. Julkaisun tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuosien 1979, 1987, 1999 ja 2009 ajankäyttötutkimusten päiväkirja-aineistoihin. Ensimmäisen tutkimuksen aineisto kerättiin syys–marraskuussa, ja se koski 10–64-vuotiasta väestöä. Siksi tässä julkaisussa tarkastelu rajataan kunkin tutkimusvuoden syksyyn ja 10–64–vuotiaaseen väestöön. Myöhemmät tutkimukset ovat 12 kuukaudelta, ja ne kohdistuvat 10 vuotta täyttäneeseen väestöön. Kaksi viimeisintä aineistoa on kerätty Eurostatin suositusten mukaisesti kotitalouksittain. Kaksi ensimmäistä tutkimusta tehtiin yksilöotoksille.

Ajankäyttötutkimuksen 2009 haastattelut tehtiin tietokoneavusteisina käynti- ja puhelinhaastatteluina. Ajankäyttötiedot kerättiin vastaajille jätetyillä päiväkirjoilla, joihin merkittiin ajankäyttö kahdelta vuorokaudelta 10 minuutin tarkkuudella. Vastaajien omin sanoin kirjoittamat päiväkirjamerkinnät koodattiin Tilastokeskuksessa yhtenäisen luokituksen mukaisesti. Tässä julkaisussa toimintoja vertaillaan enimmäkseen 26–luokkaisen päätoimintoluokituksen mukaisesti.

Syksyn 2009 aineisto koostuu 1 565 tutkimuspäivästä, joiden vastaajina on 791 henkeä. Vuoden 1999 aineistossa on 2 323 päivää. Aikaisempien vuosien aineistot ovat huomattavasti suurempia: 12 057 tutkimuspäivää vuonna 1979 ja 4 764 päivää vuonna 1987.

Vuoden 2009 aineiston pienuuden vuoksi tässä julkaisussa ajankäyttöä tarkastellaan pääasiassa vain sukupuolen mukaan eriteltynä. Koko vuotta koskevat tiedot julkaistaan myöhemmin.


Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, Riitta Hanifi (09) 1734 2946, ajankaytto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 17.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5639. Muutokset 1979 - 2009 2009, 1. Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akay/2009/02/akay_2009_02_2011-02-17_kat_001_fi.html