Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.2.2011

Finländarnas fritid har ökat

Finländarnas tidsanvändning har till sina grunddrag varit rätt så stabil under tre decennier. Den tydligaste förändringen är att förvärvsarbetet minskat på grund av den ekonomiska recessionen. Fritiden har samtidigt ökat. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om hösten i undersökningen om tidsanvändning år 2009.

Tidsanvändning bland 10–64-åringar hösten 1979–2009

Tidsanvändning bland 10–64-åringar hösten 1979–2009

Kvinnorna gör hemarbete en kvart mindre per dag än år 1979. Männens hemarbete har ökat med drygt tjugo minuter. Kvinnorna har minskat isynnerhet utförandet av hushållsarbete, såsom matlagning och tvätt. Däremot gör männen mer hushållsarbete än tidigare. En utveckling i motsatt riktning syns i underhållsarbete. Männen gör något mindre hushållsarbete och kvinnorna något mer jämfört med slutet av 1970- och 1980-talen.

Användningen av datorer har ökat klart under de senaste 10 åren. Datorernas och Internets andel av fritiden är nu 45 minuter, medan den hösten 1999 var 11 minuter. I siffrorna ingår också spel med spelkonsoler. Även om skillnaderna i ålder och kön när det gäller datoranvändning har minskat under de senaste 10 åren, är de fortfarande stora. Bland unga män har datorn under 2000-talet gått förbi televisionen som det mest populära mediet att tillbringa fritiden på.


Källa: Undersökning om tidsanvändning 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, Riitta Hanifi (09) 1734 2946, ajankaytto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tidsanvändning [e-publikation].
Förändringar 1979 - 2009 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akay/2009/02/akay_2009_02_2011-02-17_tie_001_sv.html