Tidsanvändning 2009, Förändringar 1979 - 2009

2009
Förändringar 1979 - 2009
Offentliggöranden