Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Johdanto

Julkaisussa tarkastellaan kulttuuritilaisuuksiin osallistumista, kulttuuri-, tietokone- ja liikuntaharrastuksia ja lukemista sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Osallistumista ja harrastuksia tarkastellaan väestöryhmittäin. Julkaisun tiedot perustuvat vuosien 1999 ja 2009 ajankäyttötutkimusten haastatteluaineistoihin. Vertailuaineistoina käytetään myös Tilastokeskuksen vuosien 1981, 1991 ja 2002 vapaa-aikatutkimuksia ( http://tilastokeskus.fi/til/vpa/index.html ).

Tilastokeskus on tehnyt koko väestöä koskevia ajankäyttötutkimuksia vuosina 1979, 1987–1988, 1999–2000 ja 2009–2010. Kaksi viimeisintä aineistoa on kerätty Eurostatin suositusten mukaisesti kotitalouksittain. Haastattelut tehtiin tietokoneavusteisina käynti- ja puhelinhaastatteluina. Kaksi ensimmäistä tutkimusta tehtiin yksilöotoksille. Vapaa-aikatutkimuksissa aineistot kerättiin yksilöotoksina. Vuoden 2009 ajankäyttötutkimuksen kulttuuri- ja liikuntaharrastuskysymyksiin vastasi 4 645 henkilöä.

Vuoden 2009 ajankäyttötutkimuksen kulttuuriosallistumiseen liittyviä ennakkotietoja on julkistettu 27.1.2011 tilaston kotisivulla ( www.tilastokeskus.fi/ajankayttotutkimus ).


Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi (09) 1734 2946, Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, ajankaytto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 25.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5639. Kulttuuri- ja liikuntaharrastukset 1981 - 2009 2009, 1. Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akay/2009/03/akay_2009_03_2011-05-17_kat_001_fi.html