Tidsanvändning 2009, Kultur- och idrottsintressen 1981-2009

2009
Kultur- och idrottsintressen 1981-2009
Offentliggöranden