Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Johdanto

Julkaisussa tarkastellaan vapaaehtoistyöhön osallistumista, toiseen kotitalouteen kohdistuvaa epävirallista auttamista ja luottamusta sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Kyseisiä ilmiöitä tarkastellaan väestöryhmittäin. Julkaisun tiedot perustuvat vuosien 1999 ja 2009 ajankäyttötutkimusten haastatteluaineistoihin. Luottamusta koskevien tietojen vertailuaineistona käytetään Tilastokeskuksen vuoden 2002 vapaa-aikatutkimusta (http://tilastokeskus.fi/til/vpa/index.html ).

Tilastokeskus on tehnyt koko väestöä koskevia ajankäyttötutkimuksia vuosina 1979, 1987–1988, 1999–2000 ja 2009–2010. Kaksi viimeisintä aineistoa on kerätty Eurostatin suositusten mukaisesti kotitalouksittain. Haastattelut tehtiin tietokoneavusteisina käynti- ja puhelinhaastatteluina. Kaksi ensimmäistä tutkimusta tehtiin yksilöotoksille. Vapaa-aikatutkimuksessa aineistot kerättiin yksilöotoksina. Vuoden 2009 ajankäyttötutkimuksen vapaa-aikaa koskeviin kysymyksiin vastasi 4 645 henkilöä.

Vuoden 2009 ajankäyttötutkimuksen haastatteluaineistoon liittyviä tietoja on julkistettu 27.1. ja 25.5.2011 tilaston kotisivulla (www.tilastokeskus.fi/ajankayttotutkimus ).


Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi (09) 1734 2946, Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, ajankaytto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5639. Osallistuminen ja vapaaehtoistyö 2009, 1. Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akay/2009/04/akay_2009_04_2011-09-16_kat_001_fi.html