Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Toista kotitaloutta neljän viikon aikana auttaneiden osuus sukupuolen, koulutusasteen ja sosioekonomisen aseman mukaan 1999 ja 2009, 15 vuotta täyttäneet, miehet ja naiset yhteensä, %

15 VUOTTA TÄYTTÄNEET On auttanut Ei ole auttanut Yhteensä N (painot.)
Sukupuoli Miehet ja naiset yhteensä 1999 61 39 100 5489
2009 60 40 100 4403
Miehet 1999 60 40 100 2560
2009 61 39 100 2053
Naiset 1999 61 39 100 2930
2009 59 41 100 2350
Koulutusaste Alempi perusaste tai vähemmän 1999 47 53 100 1465
2009 45 55 100 759
Ylempi perusaste 1999 63 37 100 690
2009 59 41 100 612
Keskiaste 1999 65 35 100 1948
2009 64 36 100 1766
Alin korkea-aste 1999 69 31 100 733
2009 63 37 100 472
Muu korkea-aste 1999 66 34 100 608
2009 64 36 100 767
Sosioekonominen asema Maatalousyrittäjä 1999 56 44 100 138
2009 63 37 100 71
Muu yrittäjä 1999 67 33 100 302
2009 66 34 100 248
Ylempi toimihenkilö 1999 66 34 100 622
2009 65 35 100 624
Alempi toimihenkilö 1999 68 32 100 974
2009 67 33 100 801
Tuotantotyöntekijä 1999 66 34 100 594
2009 64 36 100 402
Jakelu- tai palvelutyöntekijä 1999 60 40 100 319
2009 64 36 100 245
Eläkkeellä tai pitkäaikaissairas 1999 45 55 100 1341
2009 49 51 100 1209
Työtön 1999 65 35 100 367
2009 62 38 100 289
Opiskelija tai koululainen 1999 63 37 100 624
2009 62 38 100 384
Omaa kotitaloutta hoitava tai muu 1999 71 29 100 189
2009 52 48 100 113

Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi (09) 1734 2946, Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, ajankaytto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5639. Osallistuminen ja vapaaehtoistyö 2009, Liitetaulukko 5. Toista kotitaloutta neljän viikon aikana auttaneiden osuus sukupuolen, koulutusasteen ja sosioekonomisen aseman mukaan 1999 ja 2009, 15 vuotta täyttäneet, miehet ja naiset yhteensä, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akay/2009/04/akay_2009_04_2011-09-16_tau_005_fi.html