Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.9.2011

Deltagandet i frivilligarbete oförändrat under 2000-talet

Enligt Statistikcentralens undersökning om tidsanvändning hade 29 procent av den del av befolkningen som fyllt 10 år gjort frivilligarbete år 2009. Under de senaste tio åren har deltagandet i frivilligt arbete varit oförändrat på totalbefolkningsnivå. Ändå har barns och ungas deltagande minskat betydligt. Mest frivilligarbete görs i idrottsföreningar och motionsklubbar.

Antalet deltagare i frivilligarbete under fyra veckor efter kön och ålder 1999 och 2009, befolkning som fyllt 10 år, %

Antalet deltagare i frivilligarbete under fyra veckor efter kön och ålder 1999 och 2009, befolkning som fyllt 10 år, %

Högutbildade gör mer frivilligarbete än lågutbildade. Bland lantbruksföretagare har frivilligarbetet ökat betydligt. De gör mer frivilligarbete än någon annan socioekonomisk grupp. Övriga företagare och högre tjänstemän deltar också flitigt i frivilligt arbete.

Män deltar i idrottsföreningars och motionsklubbars, bostadsområdesföreningars, byalags och bostadsbolags, natur- och miljöföreningars samt olika organisationers frivilligarbete mer än kvinnor. Kvinnor är i sin tur med i social- och hälsoorganisationer, religiösa föreningar, rådgivningsorganisationer inom lantbruks- och hushållssektorn samt i skolors och daghems föräldraverksamhet mer än män.

Vanligt med hjälp till vänner och grannar

Av svarspersonerna hade 59 procent hjälpt ett annat hushåll under de fyra veckorna före tidsanvändningsundersökningen. Oftast hade man hjälpt en vän, kollega eller granne. Kvinnorna hjälpte oftast med barnomsorg, inköp, matlagning eller städning. Männen hjälpte för sin del med reparations- och byggarbeten, transporter och flyttningar samt med inköp och ärenden..

Hjälp som kvinnor och män gett under fyra veckor 2009, 10 år fyllda, %

Hjälp som kvinnor och män gett under fyra veckor 2009, 10 år fyllda, %

Nästan hälften hade fått hjälp med arbeten i hushållet av bekanta, släktingar eller grannar under de fyra veckorna före undersökningen. Mest hjälp fick de som skötte sitt hushåll, och mest hjälp fick man med barnomsorg. Högutbildade hushåll fick mer hjälp än lågutbildade.

Sysselsatta och arbetslösa hjälper ungefär lika ofta, men arbetslösa hushåll fick mindre hjälp än sysselsatta. Pensionärers och långtidssjukas hushåll fick mindre hjälp än hushållen i genomsnitt.


Källa: Undersökning om tidsanvändning 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Hanifi (09) 1734 2946, Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, ajankaytto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tidsanvändning [e-publikation].
Deltagande och frivilligarbete 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akay/2009/04/akay_2009_04_2011-09-16_tie_001_sv.html