Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.12.2011

Naisten kokonaistyöaika on suurempi kuin miesten

Ero naisten ja miesten kotitöihin käyttämässä ajassa on kaventunut 2000-luvulla: naiset ovat vähentäneet kotitöiden tekemistä ja miehet lisänneet. Ansio- ja kotityön muodostama kokonaistyöpanos on pienentynyt, koska ansiotyöhön käytetty aika on etenkin miehillä vähentynyt. Naisten kokonaistyöaika on nyt suurempi kuin miesten. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen vuoden 2009 ajankäyttötutkimuksesta.

Miesten ja naisten eri tyyppisiin kotitöihin käyttämä aika 2009–2010, 10 vuotta täyttäneet

Miesten ja naisten eri tyyppisiin kotitöihin käyttämä aika 2009–2010, 10 vuotta täyttäneet

Ansiotyöhön käytettiin taloudellisen taantuman vuoksi vuosina 2009–2010 vähemmän aikaa kuin kahtena edellisenä vuosikymmenenä. Miehet tekivät enemmän ansiotyötä kuin naiset. Miesten ja naisten ero ansiotyön määrässä pieneni palkansaajilla, mutta kasvoi yrittäjillä.

Miesten ja naisten tekemien kotitöiden sisällössä on tapahtunut lähentymistä. Kuitenkin naiset tekevät valtaosan kotitaloustöistä, ja miehet vastaavasti pääosan huoltotöistä.

Vapaa-ajan määrä on kasvanut

Vapaa-ajan määrä on kasvanut 2000-luvulla tunnin viikossa. Suomalaisilla on nyt vapaa-aikaa keskimäärin 47 tuntia viikossa. Miehillä on edelleen vapaa-aikaa enemmän kuin naisilla. Ajankäyttötutkimuksessa vapaa-aikaa on se osa vuorokaudesta, joka jää jäljelle, kun nukkumiseen, ruokailuun, peseytymiseen ja pukeutumiseen, ansio- ja kotityöhön sekä opiskeluun käytetty aika on vähennetty.

Naiset ovat vähentäneet television katselua viimeisen 10 vuoden aikana, kun taas miesten televisionkatselu on pysynyt ennallaan. Eniten televisiota katsovat 65 vuotta täyttäneet. He myös lukevat enemmän nyt kuin 10 vuotta sitten. Kaiken kaikkiaan kirjojen ja lehtien lukemiseen käytetty aika on 1980-luvun lopulta lähtien vähentynyt. Liikuntaan ja ulkoiluun sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen käytetty aika on pysynyt samana kuin 10 vuotta aiemmin.

Suurin muutos vapaa-ajan vietossa on viimeisen 10 vuoden aikana ollut tietokoneen käytön nopea yleistyminen. Miehet käyttävät yhä tietokonetta enemmän kuin naiset. Eniten tietokonetta käyttävät lapset ja nuoret.

Vapaa-ajan jakautuminen 1987–1988, 1999–2000 ja 2009–2010, 10 vuotta täyttäneet, minuuttia/vuorokausi

Vapaa-ajan jakautuminen 1987–1988, 1999–2000 ja 2009–2010, 10 vuotta täyttäneet, minuuttia/vuorokausi

Ansiotyötä tehdään eniten syksyllä ja vähiten kesällä. Kesällä taas vastaavasti tehdään eniten kotitöitä, erityisesti erilaisia rakennus- ja korjaustöitä, joihin sisältyvät myös pihatyöt. Vapaa-aikaa vietetään talvella kotikeskeisemmin kuin kesällä.

Suomalaisten päivärytmi on myöhentynyt. Nukkumaan mennään nyt selvästi myöhemmin kuin kolmekymmentä vuotta sitten. Lauantain kotityöt aloitetaan myöhemmin kuin edellisinä vuosikymmeninä, ja sunnuntaina ulkoillaan entistä myöhemmin.


Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, Riitta Hanifi (09) 1734 2946, ajankaytto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (383,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5639. Ajankäytön muutokset 2000-luvulla 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akay/2009/05/akay_2009_05_2011-12-15_tie_001_fi.html