Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.12.2011

Kvinnornas totala arbetstid högre än männens

Skillnaden mellan den tid som kvinnor och män använder till hemarbete har minskat under 2000-talet: kvinnorna gör mindre och män mer hemarbete än tidigare. Den totala arbetsinsatsen, dvs. summan av förvärvsarbete och hemarbete, har minskat, eftersom den tid som används till förvärvsarbete har minskat särskilt bland män. Kvinnornas totala arbetstid är nu högre än männens. Uppgifterna framgår av resultaten från Statistikcentralens undersökning om tidsanvändning år 2009.

Den tid som kvinnor och män använde till olika typer av hemarbete 2009–2010, 10 år fyllda

Den tid som kvinnor och män använde till olika typer av hemarbete 2009–2010, 10 år fyllda

På grund av den ekonomiska recessionen användes mindre tid till förvärvsarbete under åren 2009–2010 än under de två föregående decennierna. Män utförde mer förvärvsarbete än kvinnor. Skillnaden i den tid som män och kvinnor använder till förvärvsarbete minskade bland löntagare, men ökade bland företagare.

Innehållet i mäns och kvinnors hemarbete har närmat sig varandra. Kvinnor utför ändå merparten av hushållsarbetet och männen åter huvuddelen av underhållsarbetena.

Fritiden har ökat

Fritiden har ökat under 2000-talet med en timme i veckan. Finländarna har nu i genomsnitt 47 timmar fritid i veckan. Män har fortfarande mer fritid än kvinnor. Med fritid avses i tidsanvändningsundersökningen den del av dygnet som återstår efter att den tid som använts till nattsömn, måltider, personlig hygien och påklädning, förvärvs- och hemarbete samt studier avdragits.

Under de senaste 10 åren har kvinnor minskat på TV-tittandet, medan män tittar lika mycket på TV nu som då. De som tittar mest på TV är de som fyllt 65 år. De läser också mer nu än för 10 år sedan. Allt som allt har den tid som används till att läsa böcker och tidningar minskat sedan slutet av 1980-talet. Den tid som används till idrott och friluftsliv samt socialt umgänge har hållits på samma nivå som 10 år tidigare.

Den största förändringen i hur människor använder sin fritid har under de senaste 10 åren varit den snabba ökningen av datoranvändningen. Männen använder fortfarande dator mer än kvinnorna. Barn och unga använder dator mest.

Fördelning av fritid 1987–1988, 1999–2000 och 2009–2010, 10 år fyllda, minuter/dygn

Fördelning av fritid 1987–1988, 1999–2000 och 2009–2010, 10 år fyllda, minuter/dygn

Förvärvsarbete utförs mest på hösten och minst på sommaren. På sommaren gör man däremot mer hemarbete, särskilt olika byggnads- och reparationsarbeten, vilka också omfattar gårdsarbeten. På vintern tillbringar man mer fritid i hemmet än på sommaren. Finländarnas dagsrytm har senarelagts. Man går och lägger sig klart senare nu än år 1979. Man börjar hemarbetet på lördagarna senare än under tidigare decennier, och på söndagarna är man ute senare än tidigare.


Källa: Undersökning om tidsanvändning 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, Riitta Hanifi (09) 1734 2946, ajankaytto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 15.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tidsanvändning [e-publikation].
Förändringar i tidsanvändningen under 2000-talet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akay/2009/05/akay_2009_05_2011-12-15_tie_001_sv.html