Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Ajanvietto perheen kanssa on vähentynyt

Perheen kanssa oleminen on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana sekä miehillä että naisilla ja lähes kaikissa ikäryhmissä. Ajankäyttötutkimuksessa perheellä tarkoitetaan samassa kotitaloudessa asuvia ihmisiä, jotka käyttävät tulojaan yhdessä. Perheeseen ei siis lasketa kuuluvaksi toisessa kotitaloudessa asuvaa lasta tai vanhempaa. Naiset olivat perheen kanssa hieman enemmän kuin miehet. Kuitenkin naisilla ajanvietto yhdessä perheen kanssa oli vähentynyt lähes kaikissa ikäryhmissä viimeisen 10 vuoden aikana. Vain 10–14–vuotiaat tytöt olivat yhdessä perheen kanssa hieman enemmän nyt kuin 10 vuotta sitten. Vähiten aikaa perheen kanssa viettivät 15–24–vuotiaat nuoret. He viettivät aikaa perheen kanssa noin kaksi tuntia valveillaoloajasta vuorokaudessa.

Eniten perheen kanssa olivat 25–44-vuotiaat naiset; he viettivät aikaa perheen kanssa viisi tuntia valveillaoloajasta vuorokaudessa. Mikäli mukaan luetaan sekä perheen että muiden tuttavien, kuten muualla asuvien sukulaisten ja ystävien kanssa yhdessä vietetty aika, 25–44-vuotiaat naiset viettivät tällaista aikaa 6 tuntia 15 minuuttia. Miehet viettivät eniten aikaa perheen kanssa täytettyään 65 vuotta. 65 vuotta täyttäneet miehet viettivät aikaa yhdessä perheenjäsenen kanssa huomattavasti enemmän kuin samanikäiset naiset. Kuitenkin 65 vuotta täyttäneet miehet viettivät perheenjäsenen kanssa vähemmän aikaa kuin 10 vuotta sitten. Tutkimus käsittelee koko 10 vuotta täyttänyttä väestöä, joten mukana ovat myös yksin asuvat.

Kuvio 3. Naisten yhdessäoloaika perheenjäsenen kanssa valveillaoloaikana iän mukaan 1999–2000 ja 2009–2010, 10 vuotta täyttäneet, minuuttia/vuorokausi

Kuvio 3. Naisten yhdessäoloaika perheenjäsenen kanssa valveillaoloaikana iän mukaan 1999–2000 ja 2009–2010, 10 vuotta täyttäneet, minuuttia/vuorokausi

Kuvio 4. Miesten yhdessäoloaika perheenjäsenen kanssa valveillaoloaikana iän mukaan 1999–2000 ja 2009–2010, 10 vuotta täyttäneet, minuuttia/vuorokausi

Kuvio 4. Miesten yhdessäoloaika perheenjäsenen kanssa valveillaoloaikana iän mukaan 1999–2000 ja 2009–2010, 10 vuotta täyttäneet, minuuttia/vuorokausi
Kotitalouden koolla on merkitystä sille, kenen kanssa aikaa vietetään. Ehkä hieman yllättäen kotitalouden koko vaikuttaa miesten ja naisten sosiaalisuuteen eri tavalla. Miehet viettivät aikaa perheenjäsenen kanssa eniten silloin kun kotitalouteen kuului vain kaksi henkilöä. Naiset sitä vastoin viettivät aikaa perheenjäsenten kanssa eniten silloin kun kotitalouteen kuului vähintään kolme henkilöä. Mikäli kotitalouteen kuului vain kaksi henkilöä, miehet viettivät aikaa perheenjäsenen kanssa 4 tuntia 50 minuuttia ja naiset 4 tuntia 47 minuuttia valveillaoloajasta eli suunnilleen yhtä paljon. Vähintään kolmen hengen kotitaloudessa miehet viettivät aikaa perheenjäsenten kanssa noin neljä tuntia ja naiset noin viisi tuntia valveillaoloajasta. Tähän tulokseen vaikuttaa luonnollisesti se, että miehet käyttävät vanhempainvapaita vain marginaalisesti. Sen sijaan pienten lasten isät käyttävät ansiotyöhön eniten aikaa (Pääkkönen ja Hanifi 2011).

Kuvio 5. Yhdessäolo valveillaoloaikana kotitalouden koon ja sukupuolen mukaan 2009–2010, minuuttia/vuorokausi

Kuvio 5. Yhdessäolo valveillaoloaikana kotitalouden koon ja sukupuolen mukaan 2009–2010, minuuttia/vuorokausi

Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi (09) 1734 2946, Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, ajankaytto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5639. Yhdessäoloaika 2009, 3. Ajanvietto perheen kanssa on vähentynyt . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akay/2009/06/akay_2009_06_2014-02-06_kat_003_fi.html