Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Valtaosa piti työviikkoaan tavallisena

Viikkopäiväkirjassa vastaajilta kysyttiin täytettävän viikon osalta: Millaisena pidätte tätä viikkoa? Oliko se tavallinen työviikko vai epätavallinen työviikko poissaolon tai jonkin muun syyn takia?

Valtaosa työllisistä (61 prosenttia) piti kirjanpitoviikkoa tavallisena. Kymmenesosa piti sitä epätavallisena poissaolon takia ja runsas viidesosa (21 prosenttia) epätavallisena jonkin muun syyn takia. Kahdeksan prosenttia vastaajista oli jättänyt vastaamatta kysymykseen.

Miesten työviikko oli vastausten perusteella hieman naisten työviikkoa useammin tavallinen (kuvio 1). Naiset pitivät miehiä useammin työviikkoaan epätavallisena sekä poissaolon että muun syyn takia.

Kuvio 1. Työllisten työviikon luonne sukupuolen mukaan 2009–2010, prosenttia

Kuvio 1. Työllisten työviikon luonne sukupuolen mukaan 2009–2010, prosenttia

Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229 , Riitta Hanifi (09) 1734 2946, ajankaytto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5639. Työviikon rakenne 2009, 2. Valtaosa piti työviikkoaan tavallisena . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akay/2009/07/akay_2009_07_2014-04-16_kat_002_fi.html