Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Viisipäiväinen työviikko oli yleisin

Viisipäiväinen työviikko oli selvästi yleisin: puolet työllisistä oli työskennellyt viikon aikana viitenä päivänä (kuvio 4). Kuutena päivänä työskennelleitä oli kymmenesosa ja kaikkina viikonpäivinä työskennelleitä kahdeksan prosenttia työllisistä. Viisipäiväinen työviikko oli yleisempi miehillä kuin naisilla. Lyhyet, alle viisipäiväiset työviikot olivat yleisempiä naisilla kuin miehillä. Miehet tekivät puolestaan seitsenpäiväistä työviikkoa useammin kuin naiset.

Kuvio 4. Työllisten työpäivien lukumäärän jakauma tutkimusviikolla sukupuolen mukaan 2009–2010, prosenttia

Kuvio 4. Työllisten työpäivien lukumäärän jakauma tutkimusviikolla sukupuolen mukaan 2009–2010, prosenttia
Yrittäjistä vajaa kolmannes työskenteli kaikkina viikonpäivinä. Palkansaajista ylemmät toimihenkilöt työskentelivät useimmin seitsemänä päivänä. Heistä viikon jokaisena päivänä työskennelleiden osuus oli kuusi prosenttia. Yrittäjien työviikko oli palkansaajia useammin yli viisipäiväinen (kuvio 5). Yrittäjillä oli keskimäärin 5,4 työpäivää viikossa. Keskimäärin työllisillä oli 4,6 työpäivää viikossa.

Kuvio 5. Työllisten työpäivien lukumäärän keskiarvo tutkimusviikolla sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan 2009–2010, päivää

Kuvio 5. Työllisten työpäivien lukumäärän keskiarvo tutkimusviikolla sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan 2009–2010, päivää

Maanantaista perjantaihin koostuva viisipäiväinen työviikko oli 43 prosentilla työllisistä ja 47 prosentilla palkansaajista. Tällainen työviikko oli yleisempi miehillä kuin naisilla (kuvio 6). Neljän päivän työviikot maanantaista torstaihin ja tiistaista perjantaihin olivat harvinaisia; edellisten osuus oli seitsemän prosenttia ja jälkimmäisten kolme prosenttia työllisten työviikoista.

Arkipäivien lisäksi viikonloppuna oli tutkimusviikolla työskennellyt 30 prosenttia työllisistä. Vain toisena viikonlopun päivänä ansiotyötä teki 16 prosenttia työllisistä. Molempina viikonlopun päivinä töitä oli tehnyt lähes yhtä moni (14 prosenttia). Yrittäjät korostuivat selvästi tässä ryhmässä: heistä 35 prosenttia oli työskennellyt molempina viikonlopun päivinä. Pelkästään viikonloppuna työskennelleitä vastaajissa ei juuri ollut.

Kuvio 6. Ansiotyötä tehneiden osuus työllisistä eri viikonpäivinä sukupuolen mukaan 2009–2010, prosenttia

Kuvio 6. Ansiotyötä tehneiden osuus työllisistä eri viikonpäivinä sukupuolen mukaan 2009–2010, prosenttia

Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229 , Riitta Hanifi (09) 1734 2946, ajankaytto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5639. Työviikon rakenne 2009, 4. Viisipäiväinen työviikko oli yleisin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akay/2009/07/akay_2009_07_2014-04-16_kat_004_fi.html