Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7. Yhteenveto

Tässä julkaisussa tarkasteltiin työviikon pituutta ja ansiotyön ajoittumista vuosien 2009–2010 ajankäyttötutkimuksen viikkopäiväkirjan tietojen pohjalta. Valtaosa työllisistä piti työviikkoaan tavallisena. Naiset pitivät hieman miehiä useammin viikkoaan epätavallisena poissaolon tai muun syyn takia.

Miesten työviikot olivat selvästi pidempiä kuin naisten. Viisipäiväinen työviikko oli yleisin: puolet työllisistä oli työskennellyt viitenä päivänä. Kuutena päivänä työskennelleitä oli 10 prosenttia ja kaikkina viikonpäivinä työskennelleitä alle kymmenesosa työllisistä.

Yrittäjien työviikko oli palkansaajia useammin yli viisipäiväinen. Yrittäjistä vajaa kolmannes työskenteli kaikkina viikonpäivinä.

Vain päiväsaikaan oli työskennellyt yli puolet työllisistä. Kello 18 jälkeen jonain viikonpäivänä ansiotyötä tehneitä oli kaksi viidesosaa työllisistä. Yöaikaan oli työskennellyt runsas kymmenesosa. Vain ilta- tai yötyötä tutkimusviikolla tehneiden osuus oli prosentti työllisistä.

Perinteinen säännöllinen tai ”normaali” työviikko, jolloin työskennellään kokopäiväisesti maanantaista perjantaihin päiväsaikaan, oli tutkimusviikolla vain runsaalla neljäsosalla kaikista työllisistä. Yrittäjillä säännöllinen työviikko oli palkansaajiin verrattuna harvinainen.

Lähteet:

Pääkkönen, Hannu ja Hanifi, Riitta (2011). Ajankäytön muutokset Suomessa 2000-luvulla. Elinolot 2011. Helsinki: Tilastokeskus.

Robinson, John P., Chenu, Alain & Alvarez, Anthony S. (2002). Measuring the complexity of hours at work: the weekly work grid. Monthly Labor Review. April 2002, 44–54.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.4.2014].Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2013/13/tyti_2013_13_2014-04-01_tie_001_fi.html


Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229 , Riitta Hanifi (09) 1734 2946, ajankaytto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5639. Työviikon rakenne 2009, 7. Yhteenveto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akay/2009/07/akay_2009_07_2014-04-16_kat_007_fi.html