Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.4.2014

Hälften av arbetsveckorna omfattar fem dagar

I Finland är det vanligast med femdagars arbetsvecka: hälften av alla sysselsatta hade arbetat fem dagar i veckan. Företagarna hade oftare än löntagarna en arbetsvecka som var längre än fem dagar. Av företagarna jobbade något under en tredjedel varje dag i veckan. Uppgifterna framgår av de veckodagböcker över förvärvsarbete som insamlades i samband med undersökningen om tidsanvändning 2009–2010.

Fördelning av antalet arbetsdagar hos sysselsatta under undersökningsveckan, efter kön, 2009–2010, procent

Fördelning av antalet arbetsdagar hos sysselsatta under undersökningsveckan, efter kön, 2009–2010, procent

Männens arbetsveckor är längre än kvinnornas. De sysselsatta männen hade en arbetsvecka på i genomsnitt 38 timmar, medan kvinnornas arbetsvecka var i genomsnitt 32 timmar.

Sysselsatta personers genomsnittliga arbetsvecka, efter socioekonomisk ställning och kön, 2009–2010, timmar

Sysselsatta personers genomsnittliga arbetsvecka, efter socioekonomisk ställning och kön, 2009–2010, timmar

Under undersökningsveckan hade över hälften av alla sysselsatta jobbat bara dagtid. Två femtedelar hade jobbat kvällstid efter klockan 18 någon dag i veckan. Drygt en tiondel hade jobbat natt. Andelen sysselsatta som under undersökningsveckan bara jobbat på kvällen eller natten var nästan obefintlig.

Det var rätt så sällsynt med en traditionell "normal" arbetsvecka, dvs. att man jobbar heltid på dagen från måndag till fredag. Omkring 30 procent av löntagarna hade en sådan arbetsvecka under undersökningsveckan. Företagarnas arbetsvecka var sällan "normal".

Veckodagboken beskriver bara veckor, då svarspersonen jobbat åtminstone under en dag. Till förvärvsarbete hör förutom lönearbete också arbetet som företagare resp. i familjeföretaget. Dessutom ingick bisysslor och det arbete som man tar med sig hem, förutom det som utförs på arbetsplatsen. Svarspersonerna ombads också ange tillfälliga arbeten, och mindre arbeten, om det var fråga om förvärvsarbete. Däremot räknades inte lunchpausen eller andra obetalda pauser som arbete. Inte heller resor mellan hem och arbetsplats räknades med.


Källa: Undersökning om tidsanvändning 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229 , Riitta Hanifi (09) 1734 2946, ajankaytto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 16.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tidsanvändning [e-publikation].
Arbetsveckans struktur 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akay/2009/07/akay_2009_07_2014-04-16_tie_001_sv.html