Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 13.4.2007

Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintomäärät laskivat hieman vuonna 2006

Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli syksyllä 2006 yhteensä 132 600 opiskelijaa. Määrä oli kaksisataa opiskelijaa vähemmän kuin vuonna 2005. Uusien opiskelijoiden määrä oli 36 300, mikä on 2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2006 ammattikorkeakouluissa suoritettiin yhteensä 21 000 tutkintoa. Tutkintojen määrä väheni kaksi prosenttia.

Ulkomaalaisia opiskelijoita oli tutkintoon johtavassa koulutuksessa 4 600, mikä on 16 prosenttia edellisvuotta enemmän. Maanosittain tarkasteltuna eniten opiskelijoita oli Aasian maista, Afrikasta sekä EU- ja ETA-maista. Ulkomaalaisten suorittamien tutkintojen määrä laski edellisvuodesta 15 prosenttia ja oli hieman alle 500 vuonna 2006.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa oli 2 100 opiskelijaa vuonna 2006, mikä on tuhat opiskelijaa enemmän kuin vuonna 2005. Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 150, joista naisten osuus oli 77 prosenttia. Syksystä 2005 lähtien aiempien ammattikorkeakoulun jatkotutkintojen tilalle tulleita ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja on voinut suorittaa kaikilla koulutusaloilla.

Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot opiskelumaakunnittain 2006

Opiskelumaakunta Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja
Manner-Suomi 36 159 132 168 20 951
Uusimaa 9 452 34 891 5 243
Itä-Uusimaa 415 1 378 223
Varsinais-Suomi 2 954 10 747 1 762
Satakunta 1 727 6 116 1 009
Kanta-Häme 1 238 5 031 774
Pirkanmaa 2 752 10 045 1 627
Päijät-Häme 1 358 5 502 941
Kymenlaakso 1 081 4 339 647
Etelä-Karjala 793 2 922 522
Etelä-Savo 1 479 4 806 841
Pohjois-Savo 1 988 6 768 1 081
Pohjois-Karjala 1 234 4 109 646
Keski-Suomi 1 857 6 836 1 173
Etelä-Pohjanmaa 1 237 4 512 782
Pohjanmaa 1 353 5 489 805
Keski-Pohjanmaa 532 1 800 263
Pohjois-Pohjanmaa 2 383 8 861 1 352
Kainuu 604 1 951 292
Lappi 1 722 6 065 968
Ahvenanmaa 117 392 55
Ahvenanmaa 117 392 55
Yhteensä 36 276 132 560 21 006

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594 koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 13.4.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akop/2006/akop_2006_2007-04-13_tie_001.html