Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 10.4.2012

Vid yrkeshögskolor avlades 22 900 examina år 2011

Enligt Statistikcentralen avlades 22 900 examina vid yrkeshögskolor år 2011. Detta är 4,6 procent mer än året innan. Antalet examina var störst inom social-, hälso- och idrottsområdet samt inom området teknik och kommunikation. Av de avlagda examina stod kvinnorna för 63 procent. Antalet avlagda högre yrkeshögskoleexamina uppgick till 1 500, av vilka kvinnornas andel var 66 procent.

Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2011

Utbildningslandskap Examina Män Kvinnor
Hela landet totalt 22 898 8 393 14 505
Fasta Finland 22 851 8 360 14 491
Nyland 6 140 2 053 4 087
Egentliga Finland 1 785 603 1 182
Satakunta 1 015 373 642
Egentliga Tavastland 907 341 566
Birkaland 1 847 827 1 020
Päijänne-Tavastland 1 014 341 673
Kymmenedalen 655 237 418
Södra Karelen 615 244 371
Södra Savolax 1 038 340 698
Norra Savolax 1 007 411 596
Norra Karelen 726 274 452
Mellersta Finland 1 258 464 794
Södra Österbotten 829 269 560
Österbotten 841 334 507
Mellersta Österbotten 288 113 175
Norra Österbotten 1 473 655 818
Kajanaland 321 113 208
Lappland 1 092 368 724
Åland 47 33 14
Åland 47 33 14

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 09 1734 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 10.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2011/akop_2011_2012-04-10_tie_001_sv.html