Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.11.2012

Antalet yrkeshögskolestuderande 139 900 år 2012

Enligt Statistikcentralen var antalet studerande i utbildning som leder till examen vid yrkeshögskolor totalt 139 900 under hösten år 2012. Det totala antalet studerande var oförändrat jämfört med året innan. Antalet nya studerande var 38 300, vilket är 1,4 procent färre än året innan. Antalet studerande var störst inom området teknik och kommunikation samt inom social-, hälso- och idrottsområdet. I utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen studerade 7 800 personer år 2012, vilket är 500 fler än år 2011.

Nya studerande och studerande vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2012

Utbildningsladskap Nya studerande, totalt Nya studerande, män Nya studerande, kvinnor Studerande, totalt Studerande, män Studerande, kvinnor
Hela landet totalt 38 300 16 657 21 643 139 876 64 605 75 271
Fasta Finland 38 134 16 557 21 577 139 278 64 208 75 070
Nyland 10 755 4 571 6 184 38 637 17 110 21 527
Egentliga Finland 2 956 1 304 1 652 11 290 5 156 6 134
Satakunta 1 721 742 979 6 177 2 841 3 336
Egentliga Tavastland 1 521 714 807 6 137 2 928 3 209
Birkaland 2 711 1 291 1 420 10 592 5 470 5 122
Päijänne-Tavastland 1 613 589 1 024 5 727 2 282 3 445
Kymmenedalen 1 170 510 660 4 132 1 876 2 256
Södra Karelen 893 298 595 3 131 1 282 1 849
Södra Savolax 1 366 541 825 4 880 2 043 2 837
Norra Savolax 1 734 702 1 032 6 571 2 909 3 662
Norra Karelen 1 076 488 588 4 074 1 989 2 085
Mellersta Finland 2 024 890 1 134 7 324 3 497 3 827
Södra Österbotten 1 422 630 792 4 948 2 354 2 594
Österbotten 1 518 758 760 5 895 3 154 2 741
Mellersta Österbotten 528 251 277 1 917 891 1 026
Norra Österbotten 2 615 1 152 1 463 9 410 4 398 5 012
Kajanaland 633 314 319 2 141 1 056 1 085
Lappland 1 878 812 1 066 6 295 2 972 3 323
Åland 166 100 66 598 397 201
Åland 166 100 66 598 397 201

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 09 1734 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 15.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. Yrkesögskolestuderande 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2012/01/akop_2012_01_2012-11-15_tie_001_sv.html