Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2012

Utbildningslandskap Avlagda examina Avlagda examina, män Avlagda examina, kvinnor
Hela landet totalt 23 914 8 941 14 973
Fasta Finland 23 852 8 912 14 940
Nyland 6 670 2 315 4 355
Egentliga Finland 2 025 732 1 293
Satakunta 1 077 361 716
Egentliga Tavastland 907 363 544
Birkaland 2 044 888 1 156
Päijänne-Tavastland 1 001 338 663
Kymmenedalen 723 257 466
Södra Karelen 548 212 336
Södra Savolax 1 040 325 715
Norra Savolax 1 070 435 635
Norra Karelen 660 251 409
Mellersta Finland 1 250 506 744
Södra Österbotten 799 286 513
Österbotten 766 318 448
Mellersta Österbotten 289 112 177
Norra Österbotten 1 526 636 890
Kajanaland 364 131 233
Lappland 1 093 446 647
Åland 62 29 33
Åland 62 29 33

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkeshögskoleutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4004. 2012, Tabellbilaga 1. Avlagda examina vid yrkeshögskolor efter utbildningslandskap 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akop/2012/akop_2012_2013-04-10_tau_001_sv.html